اعضای مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری دیدار کردند.