سازمان محیط زیست ایران در اقدامی سئوال برانگیز دو رأس آهو را به ولیعهد قطر پیشکش کرده است.

کاریکاتور روز