به نظر کارشناسان یکی از دلایل عمده میزان بالای آمار مردودین نظام آموزشی کشور وجود تربیت خشن و نظم پادگانی در برخی مدارس است.

کاریکاتور روز